Organizační pokyny

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, školní jídelna
Organizační pokyny k provozu ŠJ viz Provozní řád školní jídelny.