Dějepis

6. ROČNÍK (2 hodiny týdně) – učebnice nakladatelství Fraus
Vyučující: 6. A., 6. B. –Mgr. Aleš Kříž
Učivo: – PRAVĚK
            – STAROVĚK – Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Řecko, Řím
7. ROČNÍK (2 hodiny týdně) – učebnice nakladatelství Fraus
Vyučující: 7. A., 7. B. –Mgr. Aleš Kříž
Učivo: -STŘEDOVĚK A POČÁTKY NOVOVĚKU
           – raný, vrcholný, pozdní středověk
            – zámořské objevy, počátky novověku, třicetiletá válka
8. ROČNÍK (2 hodiny týdně) – učebnice  nakladatelství Fraus
Vyučující: 8. A., 8. B. –Mgr. Aleš Kříž
Učivo: -Baroko, osvícenství

 -Francouzská revoluce
 -Průmyslová revoluce
 -Národní obrození
 -Revoluce 1848-1849
 -Svět i české země 2. poloviny 19. století
 -Kolonialismus
 -Přelom 19. a 20. století
 -První světová válka, Vznik ČSR
9. ROČNÍK (2 hodiny týdně) – učebnice  nakladatelství Fraus
Vyučující: 9. A., 9. B. –Mgr. Aleš Kříž
Učivo:

– Svět a ČSR mezi válkami
 -2. světová válka
 -Svět a ČSR po válce
 -Studená válka
 -ČSSR
 -Svět a ČR na prahu 21. století

22. 11. 2010
Mgr. Aleš Kříž