Dramatická výchova

V letošním roce  se dramatická výchova nevyučuje. Žáci 9. ročníků mají hudební výchovu.

 Školní rok 2012/2013

Dramatická výchova se na naší škole vyučuje jednou týdně v 9. ročníku. Žáci se učí orientovat v základních dramatických pojmech, rozlišují základní dramatické žánry a získávají přehled o domácím i světovém dramatu.

Učí se pracovat se základními výrazovými prostředky, jakými jsou lidský hlas a tělo. Rozvíjejí své komunikační a herní dovednosti. Prioritou 9. ročníkuje komunikace. Žáci si osvojí dovednost verbálního a neverbálního vyjadřování pro potřeby prezentace sebe sama i pro komunikaci s lidmi.

 

Vyučující:

IX. A.  – Mgr. Kateřina Petrová

IX. B. – Mgr. Vladimíra Konvalinková