Hudební výchova

Výuka  v hudební výchově  probíhá podle  vzdělávacího programu Učíme se vidět víc a  schválených  učebnic  hudební výchovy pro základní školu.  V hodinách si děti budou prohlubovat vokální dovednosti (lidové a umělé písně, instrumentální dovednosti, Orffovy nástroje, klavír). Seznamovat se s poslechovými skladbami, různými žánry styly, životem a dílem skladatelů vážné  i populární hudby. Žáci  se účastní kulturních  a hudebních  akcí školy i soutěží  (Jihlavský Slavík, Žďárský  skřivánek.)
Vyučující: Mgr. Zdeněk Novotný.