Informatika

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.

5. ročník (ICT) – 1. hodina týdně

Vyučující: Mgr. Miroslav Handschuh,

6. ročník (ICT) – 1. hodina týdně

Vyučující: Mgr. Miroslav Handschuh, Mgr. Roman Pečínka

Učivo:

Základy práce s počítačem

– části počítače
– základní periferie
– práce v lokální síti
– internet

Textový editor

– typografická pravidla
– formátování písma
– zarovnání odstavce
– vkládání obrázků
– formátování obrázků

Tabulkový kalkulátor

– využití tabulkového kalkulátoru
– základní pojmy u tabulek (řádek, sloupec, buňka, záhlaví)
– vytváření jednoduchých tabulek bez výpočtů
– formátování tabulek
– vkládání obrázků

Informační zdroje a etika

– internet jako zdroj informací, vyhledávání
– bezpečnost při práci s internetem
– zpracování informací
– ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright
– informační etika při komunikaci

Elektronická komunikace

– e-mail na webu

7. ročník – 1. hodina týdně

Vyučující: Mgr. Roman Pečínka

Učivo:

Textový editor

– typografická pravidla
– formátování odstavce
– odrážky a číslování
– formátování obrázků

Bitmapová grafika

– vytvoření a úpravy bitmapového obrázku

Tabulkový kalkulátor

– odkazy na buňky
– zadání vzorce
– vytváření tabulek s jednoduchými výpočty

Prezentace

– vytvoření prezentace

Informační zdroje a etika

– internet jako zdroj informací, vyhledávání
– bezpečnost při práci s internetem
– zpracování informací
– ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright
– informační etika při komunikaci

8. ročník – 1. hodina týdně

Vyučující: Mgr. Roman Pečínka

Učivo:

Textový editor

– typografická pravidla
– pokročilé formátování textu, odstavce a objektů
– formátování stránky

Tabulkoý kalkulátor

– tabulky s výpočty

Grafika

– animace
– prezentace obrázků