Německý jazyk

 Tento cizí jazyk se na naší škole vyučuje pouze jako volitelný jazyk od 7.- 9. ročníku.                                

7. ročník 2 hodiny týdně                 vyučující: Mgr. Vladimíra Konvalinková, Mgr. Leona Hanusová

 

učebnice: Deutsch mit Max I

8. ročník 2 hodiny týdně                 vyučující: Mgr. Vladimíra Konvalinková, Mgr. Vlasta Holubová

 

učebnice: Deutsch mit Max I, II

 

9. ročník 2 hodiny týdně                 vyučující: Mgr. Vladimíra Konvalinková

 

učebnice: Deutsch mit Max II

 

 

Obsahem učiva jsou znalosti jazyka podle evropského referenčního rámce – úroveň A1 – A2.