Občanská výchova

Vyučující: Mgr.Zdeněk Ptáček

Třídy: 6.A,B…..7.A,B…..8.A,B…..9.A,B

Počet hodin  ve třídě: 1hod./týd.

Učivo:

VI….Naše škola, obec, region,kraj, vlast,kulturní život, podobnost a odlišnost lidí, právní základy státu, hospodářství,peníze..

VII….Vztahy mezi lidmi, lidské soužití, majetek a vlastnictví, peníze, výroba, obchod, služby, státní správa a samospráva, protiprávní jednání..

VIII….Právo v životě, lidská práva, principy demokracie, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj, právní základy státu…

IX….Právní řád ČR, tržní hospodářství, mezinárodní vztahy, evropská integrace, mezinárodní spolupráce, globalizace…

Učebnice: nakladatelství Fraus /uč.Ov + Vkz/

Metody a formy práce:

využívání interaktivní tabule, skupinová práce, dramatizace, projekty – prezentace nejzdařilejších před žáky I.stupně, daltonské práce, samostatné řešení problému, modelové situace, spolupráce s EZOPEM, rozbor aktuálního dění – diskuze…..