Pracovní činnosti

6. ročník ( 2 hodiny týdně )
Vyučující
6.A, 6.B – Mgr. Zdena Ondráčková (pěstitelské práce)
                – Ing. Zdeněk Ptáček (práce s technickými materiály)
Učivo
              pěstitelské práce – půda a její význam, zakládání kompostu, pěstování a péče o vybrané         rostliny,( okopávání, pletí, zalevání, hnojení, hrabání, rytí, obrývání) péče o květiny a zeleň ve třídě a v okolí školy, význam ovoce a zeleniny ve zdravém jídelníčku, péče o domácí zvířata, ekologie v praxi
              práce s technickými materiály – technický výkres, práce s dřevem (řezání, rašplování, pilování, broušení, vrtání, spojování hřebíky), práce s kovem (dělení a ohýbání drátu, stříhání a ohýbání plechu), práce s plasty, jednoduché elektrické obvody
7. ročník (2 hodiny týdně)
Vyučující
7.A, 7.B – Mgr. Zdena Ondráčková (příprava pokrmů)
– Mgr Roman Pečínka (práce s technickými materiály)
Učivo
              příprava pokrmů – zdravá výživa – zdravý jídelníček, příprava studené kuchyně, teplých pokrmů, nákup a skladování potravin, obsluha základních kuchyňských spotřebičů, správné stolování, chování u stolu, hygiena, úklid kuchyně, bezpečnost práce při vaření, šetření potravin, energie
              práce s technickými materiály – základy technického zobrazování, práce s dřevem (dlabání, plátování, spojování vruty),práce s kovem (měření posuvným měřidlem, řezání, pilování, nýtové spoje), elektrické obvody s tlačítky
8.A, 8,B – Mgr. Zdena Ondráčková (svět práce)
Učivo
·                   svět práce – volba profesní orientace, sebepoznání, osobní zájmy, cíle,tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti, schopnosti, sebehodnocení, orientace v pracovních činnostech vybraných profesí, možnosti vzdělávání, přijímací řízení, uplatnění po ukončení studia
·                   nezaměstnanost a její důsledky,
·                   trh práce, podnikání, úřady práce, exkurze (Medin, Uřad práce,Žďas, Čistička odpadních vod, Dny otevřených dveří – Gymnázium, SOŠ a další školy dle zájmů žáků
9.A – Vedení domácnosti – ruční práce a šití – Mgr. Zdena Ondráčková
           Design a konstruování Mgr. Roman Pečínka
·                   učivo
·                   Ruční práce a šití – základní techniky ručního šití a vyšívání, údržba oděvů, praní, žehlení, strojové šití, práce se střihem, dle výběru základy háčkování, pletení, batikování, drhání, výroba dárků, kultura odívání, vlastní návrhy oblečení, modní přehlídka(dle zájmů žákyň)
 
Design a konstruování