Ruský jazyk

Ruský jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý – tj. volitelný jazyk ve třech ročnících:
7. ročník              2 hodiny týdně                 vyučující: Mgr. Zdeňka Ondráčková, Mgr. Věra Burešová
učebnice: Pojechali I.
8. ročník              2 hodiny týdně                 vyučující: Mgr. Zdeňka Ondráčková, Mgr. Věra Burešová
učebnice: Pojechali I.,II.
9. ročník              2 hodiny týdně                 vyučující: Mgr. Věra Burešová,Mgr. Zdena Ondráčková
učebnice: Pojechali II.
obsahem učiva jsou znalosti jazyka podle evropského referenčního rámce – úroveň A1 – A2