Sportovní hry

Sportovní hry jsou volitelným předmětem pro 7. a 8. ročník. Nabízejí žákům široké spektrum pohybových aktivit – míčových her, lyžování, plavání, návštěvy fit centra aj. V současnosti široce využíváme možností novoměstských lázní, které pravidelně navštěvujeme.

Vyučující: Mgr. Vlasta Holubová, Mgr. Zdeněk Ptáček