Výchova ke zdraví

Vyučující: Mgr. Vlasta Holubová

Třídy: 6.A, B, 8.A, B , 9.A, B

Počet hodin ve třídě: 1hod./týd.

Učivo:  Vztahy mezi lidmi, formy soužití, zdravý způsob života – výživa a zdraví, tělesná a duševní hygiena, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, osobnostní rozvoj, změny v životě člověka, význam pohybu pro mládež, ochrana před nemocemi, režim dne, stres a jeho vztah ke zdraví, závislosti, sebekontrola, zásady stolování, potraviny, bezpečné chování,handicapovaní lidékolem nás ……

Učebnice: nakladatelství Fraus /uč.Ov + Vkz/

Metody a formy práce:

využívání interaktivní tabule, skupinová práce, dramatitizace, samostatné řešení problému, modelové situace, spolupráce s EZOPEM, snaha o spojení teorie s praxí…..

Vyučující: Mgr. Vlasta Holubová