Výtvarná výchova

IMG_1192 IMG_1184 IMG_1174 IMG_1163 IMG_1152 IMG_1147 IMG_1140Výtvarná výchova se na druhém stupni naší ZŠ vyučuje ve 4 ročnících:
6. ročník                              2 hodiny týdně                 vyučující: Andrea Tachirová
7. ročník                              2 hodiny týdně                 vyučující: Věra Burešová, Andrea Tachirová
8. ročník                              1 hodina týdně                 vyučující: Andrea Tachirová, Martina Svrčková
9. ročník                              1 hodina týdně                 vyučující: Andrea Tachirová, Věra Burešová
V hodinách VV získávají žáci základní znalosti z oblasti výtvarného umění, jeho historie, výtvarné teorie i praxe. Učí se pravidlům kompozice, pracují nejrůznějšími výtvarnými technikami, experimentují a tvoří svá díla na základě viděného světa i vlastní fantazie. Nedílnou součástí VV je i péče o estetické prostředí v naší škole a okolí.