5. prosinec v 1. B

Iva Hubáčková  Sdílet článek na nebo

Ráno jsme ve třídě zapálili dvě svíčky na adventním věnci a zazpívali jsme si koledu Pásli ovce Valaši.

5. prosinec v 1. B

Paní učitelka nám vysvětlila, proč se 4. prosince řeže větvička z ovocného stromu a přečetla nám vyprávění o sv. Mikuláši. Zmínila, že by se mohl Mikuláš s andělem a čertem zastavit i ve škole. Domluvili jsme se, že ho zkusíme přivolat písničkou.

Mikuláš v prosinci šlape po blátě,

v pekle smrdí čertíci, anděl volá tě.

Nařežem Barborku, ať nám rozkvete,

ať je i v tom prosinci krásně na světě.

Na chodbě se žádné cinkání neozývalo, a tak jsme se pustili do čertovského počítání a vyrábění. Během dopoledne jsme písničku několikrát zazpívali a ve 4. hodině jsme zaslechli dupání a brblání. Mikuláš opravdu přišel. Doprovázeli ho andělé a hodný čert. Zlé čerty jsme do třídy nepustili. Naše písnička se Mikuláši moc líbila. Pochválil nás a odměnil sladkou nadílkou.