II. základní škola

Základní údaje

1)   Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou
Právní forma: Příspěvková organizace
IZO školy: 102 943 095
Součásti školy a jejich IZO Školní družina 119 400 286

Školní klub     119 400 847

Školní jídelna   103 143 149

Školní jídelna- výdejna 150 077 572

IČO: 60 574 674
DIČ:
Zřizovatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 00294900
Ředitel školy: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Jmenován do funkce s účinností od 1. 8. 2020

Kontakt: Tel: 566 598 600, e-mail: info@zs2nmnm.cz
Založení školy: 1969
Zřizovací listina: Platné znění:

Zřizovací listina ze dne 25.6.2019 na základě usnesení 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 24. 6. 2019 pod bodem programu 10/5/ZM/2019

Identifikační číslo ředitelství: 600 130 193
Rada školy: Za zřizovatele: Mgr. Helena Šustrová, Stanislav Marek
Za zákonné zástupce: Jiří Libra, Světlana Blahová
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Martina Svrčková, Mgr. Zdeněk Ptáček

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof