Provozní pracovníci

Administrativní pracovníci

Vlasta ZÁLEŠÁKOVÁ zalesakova@zs2nmnm.cz referentka školy 566 598 600
Jana HUMLÍČKOVÁ humlickova@zs2nmnm.cz ekonomka školy 566 598 606

Školní jídelna

Jméno email Pozice Telefon
Jaroslava BÍLÁ bila@zs2nmnm.cz vedoucí školní jídelny  566 598 680
Marie DÍTĚTOVÁ vedoucí kuchařka 566 598 681
Lenka DOSTÁLOVÁ kuchařka 566 598 681
Zuzana MAZLOVÁ kuchařka 566 598 681
Zdeňka ŘÁDKOVÁ kuchařka 566 598 681
Zdena TATÍČKOVÁ kuchařka 566 598 681
Miroslava STAŘÍKOVÁ kuchařka 566 598 681
Dagmar WOLKEROVÁ kuchařka 566 598 681

Provozní personál

Jméno Pozice Telefon
Roman KAFKA skolnikkr@seznam.cz školník 566 598 608
Zuzana MORAVCOVÁ uklízečka 566 598 690
Jana KIRÁLYOVÁ uklízečka 566 598 690
Jana NAVRÁTILOVÁ uklízečka 566 598 690
Zdeňka PTÁČKOVÁ uklízečka 566 598 690