II. základní škola

Pedagogický sbor

Rozvrhy učitelů pro školní rok 2023/2024

Vedení školy

Jméno email Pozice Telefon
Mgr. Tomáš AUGUSTÝN, Ph.D.
augustyn@zs2nmnm.cz ředitel školy 566 598 601, 778 499 868
Mgr. Věra BUREŠOVÁ buresova@zs2nmnm.cz zástupkyně ředitele 566 598 603

ŠPP – Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog, školní psycholog, výchovní poradci, metodik primární prevence

Učitelé 1. stupně

Jméno email Pozice Telefon
Mgr. Monika CIHELKOVÁ cihelkova@zs2nmnm.cz třídní učitelka III. A 566 598 600
Mgr. Iva HUBÁČKOVÁ hubackova@zs2nmnm.cz třídní učitelka III. B 566 598 600
Mgr. Anna LÜFTNEROVÁ luftnerova@zs2nmnm.cz třídní učitelka II. A 566 598 600
Mgr. Eva PEŠKOVÁ peskova@zs2nmnm.cz třídní učitelka IV. B 566 598 600
Mgr. Andrea SEDLAŘÍKOVÁ sedlarikova@zs2nmnm.cz třídní učitelka V. A 566 598 600
Mgr. Zuzana SOLAŘOVÁ solarova@zs2nmnm.cz třídní učitelka I. A 566 598 600
Mgr. Gabriela SIMONOVÁ simonova@zs2nmnm.cz třídní učitelka IV. A 566 598 600
Mgr. Martina SVRČKOVÁ svrckova@zs2nmnm.cz třídní učitelka V. B 566 598 600
Mgr. Ilona ŠPINAROVÁ spinarova@zs2nmnm.cz třídní učitelka I. B 566 598 600
Mgr. Lenka ZDRAŽILOVÁ zdrazilova@zs2nmnm.cz třídní učitelka II. B 566 598 600
Mgr. Aleš KŘÍŽ kriz@zs2nmnm.cz třídní učitelka V. C 566 598 616


Učitelé 2. stupně

Jméno email Pozice Telefon
Mgr. Jana DVOŘÁKOVÁ dvorakova@zs2nmnm.cz učitelka M 566 598 620
Mgr. Miroslav HANDSCHUH handschuh@zs2nmnm.cz učitel, ICT 566 598 602
Mgr. Leona HANUSOVÁ hanusova@zs2nmnm.cz třídní učitelka VI.B 566 598 632
Ing. Dagmar JAITNEROVÁ jaitnerova@zs2nmnm.cz třídní učitelka VII. A 566 598 610
Mgr. Vladimíra KONVALINKOVÁ konvalinkova@zs2nmnm.cz třídní učitelka VI.A 566 598 629
Mgr. Zuzana KOUTNÁ koutna@zs2nmnm.cz třídní učitelka IX. B 566 598 627
Ing.  Anna HYLASOVÁ krystofova@zs2nmnm.cz učitelka AJ 566 598 632
Mgr. Aleš KŘÍŽ kriz@zs2nmnm.cz třídní učitel V. C 566 598 616
Mgr. Lucie NOVOTNÁ novotna@zs2nmnm.cz učitelka AJ 566 598 623
Mgr. Zdeněk NOVOTNÝ novotny@zs2nmnm.cz učitel HV 566 598 600
Mgr. Zdeňka ONDRÁČKOVÁ ondrackova@zs2nmnm.cz učitelka RJ 566 598 628
Mgr. Roman PEČÍNKA pecinka@zs2nmnm.cz učitel  566 598 625
Mgr. Ladislava PEJCHOVÁ pejchova@zs2nmnm.cz učitelka  566 598 620
Mgr. Kateřina PETROVÁ petrova@zs2nmnm.cz  třídní učitelka IX. A  566 598 629
Mgr. Zdeněk PTÁČEK ptacek@zs2nmnm.cz  učitel  566 598 624
Mgr. Martina PULGRETOVÁ pulgretova@zs2nmnm.cz  třídní učitelka VIII.A  566 598 632
Mgr. Miroslav SKALNÍK skalnik@zs2nmnm.cz  učitel  566 598 622
Mgr. Lukáš SMETANA smetanal@zs2nmnm.cz  třídní učitel VIII. B  566 598 627
Mgr. Renata SUKOVÁ sukova@zs2nmnm.cz  třídní učitelka VII.B  566 598 632
Mgr. Andrea TACHIROVÁ tachirova@zs2nmnm.cz  učitelka VV  566 598 631

Školní družina

Jméno    Pozice      Telefon
Martina STRACHOŇOVÁ strachonova@zs2nmnm.cz vedoucí vychovatelka 566 598 670, 739 040 345
Kateřina FIALOVÁ fialova@zs2nmnm.cz vychovatelka 566 598 672, 602 501 568
Bc. Kateřina HORVÁTHOVÁ horvathova@zs2nmnm.cz vychovatelka 566 598 671, 602 501 628
Mgr. Soňa TICHÁ ticha@zs2nmnm.cz vychovatelka 566 598 673, 731 389 140

Asistenti pedagoga 566 598 600

Lucie HALOUZKOVÁ – 4. A
Jana HANDSCHUHOVÁ – 9. A
Věra JÍLKOVÁ – 5. C
Věra KADLECOVÁ -4. B
Lucie PROCHÁZKOVÁ – 2. A
Miroslava PROKOPOVÁ – Pohledec
Hana SIMAJCHLOVÁ – 3. A

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof