II. základní škola

Zaměření školy

Zaměření školy:

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Mimo mravní, estetické, pracovní a tělesné výchovy umožňuje též ekologickou a náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

  • sportovní zaměření
  • výuku jazyků
  • daltonská výuka

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof