Žákovský parlament

Žákovský parlament  se schází několikrát v roce (zápisy z jednání v kanceláři školy)

Členy  parlamentu tvoří dva zvolení zástupci za třídu (od 4. roč.). Z nich je zvolen každý rok předseda a jeho zástupce. Parlament svolává ředitel, může i předseda.

 
Dotazník