Žákovský parlament

Žákovský parlament – možnost změnit školu!

Není Ti jedno, co se ve Tvé škole děje? Tak se aktivně zapoj do školního dění.

Staň se členem žákovského parlamentu!

Jak se stanu členem žákovského parlamentu?

Nejdříve si Tě musí Tvá třída zvolit jako svého zástupce. Další krok je na Tobě. Buď aktivní a pomoz vytvořit prostředí, kde se budeš cítit dobře nejen Ty, ale i Tvoji kamarádi.

Složení Žákovského parlamentu pro škol. rok 2017/2018

 

třída

 

Jméno  (zástupce)

 

funkce

9.A Horvathová Julie

Švandová Veronika

 předseda

 

liliho@centrum.cz

 

9.B Janíčková Barbora

Špinarová Karolína

8.A Nuzhartová Veronika

Koller Adam

 místopředseda

 

8.B Švanda Tomáš

Gaži Patrik

7.A Balvín Michael

Doležal Petr

7.B Pavelek Max

Honková Kristýna

6.A Hudák Kryštof

Polanská Alžběta

6.B Holková Kateřina

Svobodová Natálie

5.A Prosecký Jiří

Sedlák Jiří (Špinar Aleš)

5.B Košík David

Košík Filip (Brusenbauch Karel)

5.C Kopečný Mikuláš

Blažková Kristýna

4.A Hájek Jakub

Lempera Dan

 4.B Cobzaru Daniel

Máčková Ivana

 4.C Janebová Alžběta

Vítková Barbora

Zápisy ze schůze žákovského parlamentu

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

 

Školní rok 2017/2018

Schůze žákovského parlamentu – Č. 1

Dat: 9. 10.2017

Chyběla třída:

Program:

 1. Volba nového vedení – nový předseda, místpředsedaZástupce (místopředseda) : Nuzhartová Veronika
 2. Předseda: Horvathová Julie
 3. Činnost školy o prázdninách – revitalizace sociálního zařízení v Pohledci, malování přízemí a části jídelny a prostor v Pohledci, soustředění ŠSK, tréninky ŠSK, opravy školního nábytku a vybavení, příprava projektu IROP( výtah a odborné učebny), oprava školního rozhlasu, likvidace starých solárních panelů, školení.
 4. Personální změny: AJ –Mgr. Renata Suková, CH+VP- Ing. Dagmar Jaitnerová, TV,AJ-Mgr Lukáš Smetana, vychovatelka Andrea Štolová, vychovatelky Mgr. Soňa Tichá, Věra Kadlecová, Hana Suchá.
 5. Změny v organizaci : 2 první třídy, 3 páté třídy, 3 čtvrté třídy. Počet žáků -stejný
 6. Úkoly: nový předseda- vytvořit nový aktuální seznam členů parlamentu, informovat chybějící členy, společně se členy parlamentu připravit nové podněty a připomínky na příští setkání.
 7. Příprava na schůzku se starostou
 8. Diskuze:
 • Bezpečnost (pozor na cizí, raději se pohybovat ve skupinkách, pozor na zvýšený dopravní provoz před školou, ohleduplnost k mladším spolužákům, neničit věci kolem nás, internet, facebook- chování při připojení).

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel školy

 

Školní rok 2016/2017

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Zápis ze schůze žákovského parlamentu

Č. 5

Dat: 5. 5. 2017

Chyběla třída: 7. B

Program:

Setkání s koordinátorem MAP v NMnM p. Mgr. Jitkou Zelenou

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTÍ A MLÁDEŽE

 1. Setkání se žáky školy – zápis

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Základní škola Leandra Čecha, NMNM

 

Datum:         5.5.2017

Místo:           učebna II. patro, Základní škola Leandra Čecha, Nové Město na Moravě

 

Přítomni:                  

Za Realizační tým MAPu:       Ing. Jitka Zelená

Za organizaci:                        Mgr. Jan Krakovič, ředitel školy

žáci školy:                              cca 20 žáků, viz prezenční listina

 

 

Zápis z jednání:

 

 1. ÚVOD, PŘIVÍTÁNÍ – Mgr. Krakovič

 

 1. Seznámení s projektem MAP – Ing. Zelená
 • základní informace
 • Co je to Strategický plán?
 • práce s veřejností, zapojení dětí a mládeže do diskuzí
 • spolupráce škol a organizací, MAP, KAP3. Předání letáčků, podrobné informace na www.nmnm.cz
 • upřesnění kontaktů a termínů
 • podrobnosti k dotazníkovému šetření, budoucí projekty
 • ve středu 24.5.2017 v době od 8:00-9:00 hod. proběhne krátké diskuzní fórumoficiální pozvánka na tuto akci přijde e-mailem, předpokládáme 4 žáky za školu4. Závěr
 •            
 • „Na snídani se starostou“ – setkání dětí novoměstských škol se starostou NMNM,

 

 

V Novém Městě na Moravě, 5. 5. 2017                    Zpracovala: Ing. Zelená

 

Zápis ze schůze žákovského parlamentu

Č.4

Dat: 12. 4. 2017

Chyběla třída: 7.A

Program:

Kontrola údajů a úkolů- úpravy v seznamu, bude ještě doplněno o e-mail.adresy

 • Informaci předá předsedovi zástupce 9.B (Z. Pelán)
 • Činnost školy od posledního setkání- úspěchy v soutěžích (Všeználek, sport, olympiády)
 • Olympiáda v NJ-2.místo v kraji, úspěchy Sáry Zámečníkové,….
 • Zastaven provoz školního bufetu (výpověď provozovatele)- vypsaná inzerce na nového.
 • Vyjádření k dopisu zaslanému řediteli.
 • Zástupci tříd byli seznámeni s textem dopisu „našich žáků“(neví se jistě), který byl adresován řediteli školy a starostovi města. Bohužel nebyl podepsán. Jednotlivé připomínky byly probrány. Většina se ukázala  jako neopodstatněná a adresovaná jinam (př. Kovový tobogán a lanové centrum v koruně). Nicméně některé se ukázaly jako dobrá motivace. Př. Zřízení zcela volně přístupné knihovny (burzy)vytvořené z knih, které žáci přinesou z domova.

Diskuze

 • Lavičky na všech podlažích- ředitel prověří možnosti vzhledem k BOZP a finančním možnostem.
 • Možnosti působení rodilého mluvčího při výuce AJ

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel

Č.3

Dat: 2. 2. 2017

Chyběla třída: 5. B

Program:

 1. Kontrola údajů a úkolů- splněno, bude ještě doplněno o e-mail.adresy
 2. Činnost školy od posledního setkání
 • Výsledky hodnocení k pololetí, upozornění na nedostatky(absence, chování, ničení šk.majetku)
 • Pochvala za vánoční vystoupení v KD, poděkování za reprezentaci školy
 • Nejbližší akce školy (pololetní prázdniny, jarní prázdniny, zápis do prvních tříd, dny otevřených dveří)
 1. Biatlon – ME juniorů –pozvánka
 2. Probíhající a začínající projekty školy (šablony, IROP, hodina pohybu navíc)
 3. Nově od 1. 1. 2017 na škole působí spec. pedagog –p. Mgr. Beranová, náplň její práce, prac doba, možnosti pro žáky i rodiče.
 4. Diskuze

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel školy

Č.2

Dat: 28. 11. 2016

Chyběla třída: 4.A

Program:

 1. Kontrola údajů a úkolů- splněno, bude ještě doplněno o e-mail.adresy
 2. Činnost školy od posledního setkání
 • Provoz krčku – bez problémů, školní dvůr – využitý, ještě letos bude dovybaven
 • Nácvik vánočního vystoupení – upřesnění organizace
 • Výsledky a hodnocení za 1. čtvrtletí
 • Vyhodnocení reprezentace školy – pochvala všem reprezentantům
 1. Organizace školy v průběhu předvánočního týdne ( kino, nácvik vánoč. vystoupení, zkoušek v KD –termíny)
 2. Upozornění (zejména žáků 9. ročníků) na blížící se pololetí
 3. Reorganizace a rozšíření možností v oblasti ICT (přístup na Office 365, el. ŽK, přístup pro rodiče…)
 4. Diskuze, návrhy
 • Návrh na změnu zvonění (vánoční téma)- vedení školy vyhodnotí návrhy žáků a realizuje
 • Šatnové skříňky větší velikosti – Nejspíš nebude v nejbližší době možné (prostor v přízemí, finanční náročnost)

 

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel školy

Č.1

Dat: 19. 9. 2016

Chyběla třída: 4. B

Program:

 1. Volba nového vedení – nový předseda, místpředsedaZástupce (místopředseda) : Julie Horváthová 8. A
 2. Předseda: Jakub Graňák 9. B
 3. Činnost školy o prázdninách – výstavba krčku a školního dvora, malování 1.patra a části jídelny, soustředění ŠSK, tréninky ŠSK, opravy školního nábytku a vybavení, změny na WWW, změna nájemce bufetu (nová vyhláška o potravinách ve škole), některé kabinety přestěhovány.
 4. Personální změny: AJ –Petra Benešová, HV- Mgr. Jarmila Vlčková
 5. Změny v organizaci : 2 první třídy, 3 páté třídy
 6. Úkoly: nový předseda- vytvořit nový aktuální seznam členů parlamentu, informovat chybějící členy, společně se členy parlamentu připravit nové podněty a připomínky na příští setkání.
 7. Sedací prvky v „ krčku“ – zástupci tříd souhlasí a také doporučují sedací prvky v prostoru chodby spojující G, ZŠ a jídelnu.
 8. Diskuze:
 • Bezpečnost (pozor na cizí, raději se pohybovat ve skupinkách, pozor na zvýšený dopravní provoz před školou, ohleduplnost k mladším spolužákům, neničit věci kolem nás, internet, facebook- chování při připojení).

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel školy

Školní rok 2015/2016

Č.3
Dat: 16. 4. 2016
Chyběla třída: 0

Program:

 1. Kontrola úkolů – seznamy, adresy.
 2. Upozornění na možnosti šikany.
 3. Hlasování o horolezecké stěně.
 4. Organizace školy – změny v důsledku plánované přístavby“ krčku“
 5. Úspěchy a akce školy v období mezi schůzkami a jejich zhodnocení.
 6. Diskuze a návrhy

Ad1. Vše souhlasí

Ad2. Zaznamenány signály o možném způsobu chování, které je blízko šikaně. Potřeba spolupracovat s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením, tak, aby k šikaně u nás ve škole vůbec nedošlo (konzultace, rady, upozorňování na nebezpečí, obrana slabších, prevence…) Připomenutí zákazu pořizování záznamů na mobil.

Ad3. Upozornění na blížící se konec možnosti hlasovat ve prospěch horolezecké stěny v plánované hale v NMnM. Připomenout rodičům a starším kamarádům. Škola má zájem o její zbudování.

Ad4. Ve škole pracuje několik nových zaměstnanců. ( školník – P. Kafka, asistenti – p. Hrdličková a p. Veselý. Změny organizace konce školního roku a začátku dalšího jsou uveřejněny na WWW školy.

Ad5. Úspěšná zimní sezóna pro lyžaře a biatlonisty. Úspěšná pro většinu účastníků olympiád a znalostních soutěží (př. Všeználek). Nutno poděkovat všem za reprezentaci školy (hlavně Karolíně Špinarové)

Ad6. Dotaz na menší počet exkurzí a rušení vícedenních výletů – nabídka exkurzí v letošním roce byla pokrácena z důvodů bezpečnosti a finanční náročnosti.

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel školy

 

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

 

Zápis ze schůze žákovského parlamentu

Č. 3

Dat: 28. 1. 2015

Chyběla třída: 8. A, 8. B, 6.A

Program:

 1. Kontrola a upřesnění seznamu členů
 2. Informace o realizaci bezp. opatření
 3. Informace o ukončení projektu OPVK
 4. Zásobování v kantýně (nedostatek pečiva?)
 5. SP v biathlonu
 6. Zápis do 1. Tříd na šk. rok 2015-2016
 7. Obnova nábytku v některých prostorech školy
 8. Ředitelské volno 29. 30. 6. 2015
 9. Diskuze

 

Ad1/ Upřesněn seznam členů. (změny v 7. B a v 5. A)

Ad2/ V měsíci únoru bude instalována kamera na vstup do budovy, nutné neustále připomínat chování při vstupu a opuštění hl. budovy. Žáci byli poučeni třídními učiteli.

Ad3/ Ukončen projekt „Peníze do škol“. Z prostředků získaných v projektu byla revitalizovaná poč. učebna, realizováno kvalitnější bezdrátové internetové připojení, třídy dovybaveny interaktivními tabulemi.

Ad4/ Nebyly zaznamenány další stížnosti na nedostatek pečiva ve školním bufetu.

Ad5/ 6. -8. 2. 2015 bude v NM SP v biatlonu. Na školu 100 volných lístků pro žáky. Rozdělí je trenérky ŠSK.

Ad6/ 22. 1. 2015 proběhl ve škole zápis do 1. tříd. Zapsáno bylo 51 dětí. Otevřeny budou dvě 1. třídy. Pravděpodobně bude otevřena další třída v 5. roč. (důvody: nárůst počtu žáků z okolních škol a zkvalitnění výuky)

Ad7/ Došlo k obnově nábytku v prostorách školy (hudebna a jazyk učebna – nové židle, kabinet F a M – kompletní nábytek, kanceláře – koberce, úpravy v některých třídách 1. Stupně)

Ad8/ Z důvodu revize el. v jídelně a školní kuchyni bude vyhlášeno na dny 29. a 30. 6. 2015 ředitelské volno.

Ad9/ Žádné připomínky do diskuze.

Zapsal: Mgr. Jan Krakovič – ředitel školy

 

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

 

Zápis ze schůze žákovského parlamentu

Č.2

Dat: 5.11.2014

Chyběla třída: 5.A

Program:

 1. Kontrola aktuálního seznamu členů a upřesnění údajů
 2. Bezpečnost na školách a chování v mimořádných událostech
 3. Ničení školního majetku
 4. Příprava na vánoční vystoupení
 5. diskuze

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel školy

Ad1/ zatím není hotové, bude doplněno během týdne –odpovídá Kateřina Polnická

Ad2/ projednáno, seznámení s možnými doplňujícími opatřeními k zabezpečení školy (kamera, poplašné hlásiče)

Ad3/ členové upozorněni na pokračující ničení školního majetku( konkrétně 7.B, šatny) a vyzváni k nápravě a pomoci při ostraze)

Ad4/ projednáno- vedoucí nácviku-p. uč.Novotný

Ad5/

–          nefunkční reproduktory v učebně chemie

–          nedostatek pečiva v kantýně

–          objednávky baget

–          melodie zvonění – dočasné změny k různým příležitostem

Zapsal: Mgr. Jan Krakovič – ředitel školy

 

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

 

Zápis ze schůze žákovského parlamentu

Č.1

Dat: 25.9.2013

Chyběla třída: 0

 

Program:

 1. Volba nového vedení– nový předseda : Kateřina Polnická z 8. A
 2. Činnost školy o prázdninách – malování 3. Patra, sociálky v jídelně – rekonstrukce, výběrová řízení – příprava zateplení jídelny, příprava projektu propojení jídelny se školou, opravy ( př. Skříně šatní !!!). Probíhaly tréninky ŠSK (p.uč. Holubová).
 3. Personální změny:Sekratářka p. Vlasta Zálešáková, Mgr. Gabriela Simonová 1.st.ZŠ +AJ, Mgr. Zdeněk Novotný –HV
 4. Změny v organizaci : nově 3 třídy v 5.ročníku, vydávání obědů !!
 5. Úkoly:nový předseda- vytvořit nový aktuální seznam členů parlamentu, informovat chybějící členy, společně se členy parlamentu připravit nové podněty a připomínky na příští setkání.
 6. Diskuze:

–          Potřeba přidělit další šatní skříňky pro členy ŠSK

–          Kmenová učebna 6. A v bývalé odborné učebně přírodopisu

Zapsal: Jan Krakovič – ředitel školy

 

 

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Zápis ze schůze žákovského parlamentu

Č.2

Dat: 16. 12. 2013

Chyběla třída:

Program:

 1. Vyhodnocení plnění úkolů z předchozí schůzky
 2. Dokončeno: zateplení jídelny, kryty radiátorů
 3. Organizace, oslavy vánočních svátků
 4. Příprava oslav 45. výročí školy
 5. 6. 1. účast školy na slavnostním zahájení provozu MD
 6. Plánované akce v dalším kalend. roce ( zateplení TV, propojení školy s jídelnou)
 7. Ničení školního majetku!!!
 8. diskuze

ad1 – členové parlamentu byli seznámení s výsledky projednání připomínek s poslední diskuze (změna melodie zvonění – nutno argumentovat většinovým zájmem, umístění kmenové třídy v odborné učebně je pouze dočasné, vynucené organizačními změnami. Od příštího školního roku změna)

ad2 – informace o ukončení a rozsahu akcí

ad3 – seznámení s organizací v předvánočním týdnu (vánoční besídky, odchody na obědy, konec vyučování…)

ad4 – informace o termínu, zahájen sběr podnětů k programu

ad5 – zahájení se zúčastní třídy 3. A a 5. A – podrobnější  info. – třídní učitel

ad6 – seznámení s plánovanými akcemi v příštím kal. roce

ad7 – žáci byli seznámeni s nejkřiklavějšími případy ničení školního majetku, vyčíslením škod a vyzváni k tomu aby působili na své spolužáky a zabránili tak dalším možným škodám.

ad8 – v některý třídách není slyšet dobře rozhlas, sortiment v bufetu, shnilé ovoce v projektu Ovoce do škol