II. základní škola

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

Aktivity – aktuality

Činnost spolku se řídí platnými STANOVAMI.

IČO 26985080
Zapsán pod spisovou značkou – L 10884 vedená u Krajského soudu v Brně, Sbírka listin.
.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází 1x ročně, volí radu a současně předsedu a místopředsedu rady (statutární orgán spolku). Rada řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, schází se dle potřeby.

Členem spolku se stává rodič žáka, když zaplatí členský příspěvek. Každý člen má možnost seznámit se se stanovami spolku, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů spolku. Členové spolku platí členský příspěvek.

Členský příspěvek pro školní rok 2023/2024 je 300,- Kč, je placen jen jednou za celou rodinu (v případě více sourozenců na škole). Tento příspěvek se použije na vzdělávací, zábavní a kulturní akce, na zajišťování, organizování a financování soutěží a jiných akcí pro žáky školy.

Máte-li zájem o aktivity Spolku rodičů, chcete nám sdělit své podněty, nápady či připomínky, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu: rodic.spolek@seznam.cz
.
Jsme také na Facebooku.
.
Statutární orgán spolku  
  • Předseda – Vlasta Zálešáková, tel. 776 059 452
  • Místopředseda – Dana Polanská, tel. 734 866 864 – členka Rady školy
  • Další členové rady spolku rodičů
  • Michael Hugo
  • Jiří Libra – člen Rady školy
  • Soňa Tichá
  • Stanislav Andy Močuba (náhradník)
  • Michal Šebek (náhradník)

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof