Spolek rodičů

SPOLEK RODIČŮ při ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

Činnost spolku se řídí platnými STANOVAMI.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází 1 x ročně, volí Radu a současně Předsedu a Místopředsedu Rady (statutární orgán spolku). Rada řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, schází se dle potřeby.

Členem Spolku se stává rodič žáka školy po zaplacení členského příspěvku. Každý člen má možnost znát stanovy spolku, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů spolku. Členové spolku platí členský příspěvek.

Členský příspěvek pro školní rok 2017/2018 je 200,- Kč. Členský příspěvek je placen jen jednou za celou rodinu (v případě více sourozenců na škole). Tento příspěvek bude použit na vzdělávací, zábavní a kulturní akce, na zajišťování, organizování a financování soutěží a jiné akce pro žáky školy.

Máte-li zájem o aktivity Spolku rodičů, chcete nám sdělit své podněty, nápady či připomínky, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu: rodic.spolek@seznam.cz
Jsme také na Facebooku
Statutární orgán spolku
Předseda Rady – Vlasta Zálešáková: tel. 776 059 452
Místopředseda Rady – Dana Polanská: tel. 734 866 864
Další členové Rady
Světlana Blahová
Jiří Libra
Michael Hugo
Ivana Žváčková (náhradník)
Soňa Burešová (náhradník)

Soubory ke stažení