II. základní škola

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, příspěvková organizace, 592 31
IČO: 605 74 674
IZO: 102 943 095

Tel: 566 598 600

datová schránka: hr5jh3w
e-mail: info@zs2nmnm.cz
http://zs2.nmnm.cz

Telefonní čísla a e-maily na jednotlivé učitele naleznete na stránce pedagogický sbor

Ředitel:
Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.
Tel: 566 598 601, 778 499 868
e-mail: augustyn@zs2nmnm.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Věra Burešová
Tel: 566 598 603
e-mail: buresova@zs2nmnm.cz

ŠPP – Školní poradenské pracoviště – speciální pedagog, školní psycholog, výchovné poradenství

 

Vedoucí školní jídelny:
Jaroslava Bílá
Tel: 566 598 680
e-mail: bila@zs2nmnm.cz

Vedoucí školní družiny:
Martina Strachoňová
Tel: 566 598 670, 739 040 345
e-mail: strachonova@zs2nmnm.cz

Odloučené pracoviště Pohledec:
Vedoucí: Mgr. Šárka Roháčková
Tel: 566 598 660, 725 434 203
e-mail: rohackova@zs2nmnm.cz

Ekonomka:
Ing. Martina Šanderová
Tel: 566 598 606
e-mail: sanderova@zs2nmnm.cz

Mzdová účetní, sekretariát:
Ing. Vlasta Zálešáková
Tel: 566 598 600
e-mail: zalesakova@zs2nmnm.cz

Pověřence pro ochranu osobních údajů  
Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů,
IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300,
mobil: 776 233 879,
email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof