II. základní škola

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, příspěvková organizace, 592 31
IČO: 605 74 674
IZO: 102 943 095
Tel: 566 598 600
datová schránka: hr5jh3w
e-mail: info@zs2nmnm.cz
http://zs2.nmnm.cz

Telefonní čísla a e-maily na jednotlivé učitele naleznete na stránce pedagogický sbor

Ředitel:
Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.
Tel: 566 598 601, 778 499 868
e-mail: augustyn@zs2nmnm.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Věra Burešová
Tel: 566 598 603
e-mail: buresova@zs2nmnm.cz

Výchovný poradce pro 2. stupeň:
Ing. Dagmar Jaitnerová
Tel: 566 598 610
e-mail: jaitnerova@zs2nmnm.cz
Výchovný poradce pro 1. stupeň:
Mgr. Martina Svrčková
Tel: 566 598 621
e-mail: svrckova@zs2nmnm.cz

Vedoucí školní jídelny:
Jaroslava Bílá
Tel: 566 598 680
e-mail: bila@zs2nmnm.cz

Vedoucí školní družiny:
Martina Strachoňová
Tel: 566 598 670, 739 040 345
e-mail: strachonova@zs2nmnm.cz

Odloučené pracoviště Pohledec:
Vedoucí: Mgr. Šárka Roháčková
Tel: 566 598 660, 725 434 203
e-mail: rohackova@zs2nmnm.cz

Ekonomka:
Ing. Martina Šanderová
Tel: 566 598 606
e-mail: sanderova@zs2nmnm.cz

Mzdová účetní, sekretariát:
Ing. Vlasta Zálešáková
Tel: 566 598 600
e-mail: zalesakova@zs2nmnm.cz

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof