Adaptační výlet 6.A a 6.B

Kateřina Petrová  Sdílet článek na nebo

V září se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního výletu. Počasí nám přálo a nechyběla ani dobrá nálada. Doufáme, že společné aktivity nám všem umožnily lépe se poznat a že se výlet líbil.

Adaptační výlet 6.A a 6.B

Jak už je zvykem, na začátku 6. třídy se jezdí (v našem případě se skoro jenom chodilo) na adaptační výlet. Ráno jsme se vlakem dopravili do Radňovic a potom jsme se pěšky vydali do Jiříkovic. Tam jsme v kulturním domě měli obří hostinu. I náčelníci se poměli.

Čekaly nás venkovní hry. Všichni jsme se měli zachránit na ostrově, který se stále zmenšoval, ale poradili jsme si. Se zavázanýma očima jsme se podle hmatu poznávali. Další hra byla taková, že se zavázanýma očima jsme utvořili hada a šli jsme po cestě. Pak jsme se po jednom pustili a pokračovali sami. Drželi jsme se provázku, který nás vedl. Chtěla bych se vidět, jak jsem tam mávala rukama a hledala provázek. Když jsme úkol splnili, šli jsme zpátky na hostinu. Něco jsme ujedli a vydali  se na kopec.

Stál tam strážce území. Vůbec jsem si ho zpočátku nevšimla, tak jsem se lekla a zaječela jsem. Úkol mi připadal trochu nejasný… Měli jsme kelímek s modrou vodou, na papírku napsanou svou dobrou a špatnou vlastnost a museli jsme přejít kus hlídaného území na druhou stranou, kde byl zvonek a velká sklenice. Území jsme museli překonat nenápadně, strážce nás nesměl zahlédnout v pohybu. Jinak jsme zkameněli a někdo nás musel zachránit. Když jsme došli do cíle, zazvonilo se na zvon a špatnou vlastnost jsme hodili do sklenice, kam jsme lili i modrou vodu. Na závěr jsme dostali sladkost z pokladu a spokojeně jsme odjeli domů.

Nela

 

Jeli jsme na adaptační den. Tam jsme hráli hry s novými spolužáky. Každý si donesl nějaké jídlo na začáteční písmeno svého jména a měli jsme velké hody. Moc jsme si to užili.

Terka a Bára