II. základní škola

Beseda s válečným veteránem

/ Kateřina Petrová

Ve středu 30. listopadu 2022 přivítala naše škola vzácného hosta. Svoji přednášku měl novodobý válečný veterán – nadpraporčík ve výslužbě Miloš Prášil. Přestože za námi …

Beseda s válečným veteránem

Ve středu 30. listopadu 2022 přivítala naše škola vzácného hosta. Svoji přednášku měl novodobý válečný veterán – nadpraporčík ve výslužbě Miloš Prášil. Přestože za námi přijel z Nového Veselí, můžeme se s ním setkávat v Městských lázních v Novém Městě na Moravě, kde pracuje jako technik. Přednáška pro žáky devátého ročníku byla vedena z pohledu profesionálního vojáka Armády České republiky (AČR) a skládala se ze tří částí. Šlo o nastínění válečné historie v letech 1918 – 1989, s vyložením vzniku a smyslu Dne válečných veteránů (11. listopadu), dále o představení válečných konfliktů v zemích bývalé Jugoslávie či Afghánistánu a nakonec  zazněla slova o přípravě a životě profesionálního vojáka AČR. Mezi nejsmutnější kapitoly patří pohled na válku očima dětí. Cílem přednášky bylo jednoduchým názorným příkladem seznámit žáky s novodobými válečnými konflikty a tím probudit zájem o kvalitní občanský život.

Miloš Prášil se po základní vojenské službě rozhodl pro dráhu profesionálního vojáka. Začínal u 43. výsadkového praporu v Chrudimi jako kulometník-výsadkář, působil jako střelec operátor hloubkového dělostřeleckého průzkumu 4. brigády rychlého nasazení, také získal specializaci jako odstřelovač. Zúčastnil se celkem pěti zahraničních vojenských misí OSN a NATO, byl na misích IFOR a KFOR v Bosně (1997, 1999), TFH v Makedonii (2001), KFOR v Kosovu (2003) a poslední strávil měsíc na ISAF v Afghánistánu (2007). V armádě sloužil od roku 1994 až do roku 2015, kdy se v důsledku zranění na misi v Afghánistánu rozhodl pro odchod do civilu.

Miloš Prášil přišel oblečen v polním maskovacím stejnokroji Armády České republiky. V současnosti se často účastní vzpomínkových akcí veteránů a přednášek na školách. Jako válečný veterán je rovněž patronem studijního ročníku na vojenské škole.

Mgr. Aleš Kříž

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof