II. základní škola

BRONZOVÁ CESTA – získání certifikátu

/ Kateřina Petrová

OCENĚNÍ EKOTÝMU

BRONZOVÁ  CESTA – získání certifikátu

 

Náš Ekotým zažádal o získání Bronzové cesty a povedlo se. Na základě auditu konaného 20. 10. 2022 a posouzení zprávy z auditu komisí získala naše škola Certifikaci Bronzové cesty programu Ekoškola platnou po dobu 3 let.

Velké poděkování patří všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli.

Jde nám o to, aby naše škola a okolí bylo krásným místem pro život, budeme mířit ke Stříbrné cestě.

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof