II. základní škola

Finanční odměna za 1. místo ve sběru druhotných surovin

/ Lenka Zdražilová

V minulém školním roce se naše škola ve spolupráci s firmou ODAS aktivně podílela na sběru druhotných surovin. V tomto období děti z I. stupně nasbíraly a odevzdaly 612 …

Finanční odměna za 1. místo ve sběru druhotných surovin

V minulém školním roce se naše škola ve spolupráci s firmou ODAS aktivně podílela na sběru druhotných surovin. V tomto období děti z I. stupně nasbíraly a odevzdaly 612 kg hliníku, čímž nemalým dílem přispěly k recyklaci této suroviny. V přepočtu na jednoho žáka jsme kategorii Hliník vyhráli a získali finanční odměnu ve výši 5 000 Kč. Chceme poděkovat všem žákům a rodičům, kteří nám k tomuto úspěchu pomohli. Velice si ceníme Vaší spolupráce. Firma ODAS odpady s.r.o. bude i nadále pokračovat v této akci a na začátku tohoto školního roku opět soutěž vyhlásí. Členové Ekotýmu určitě naši školu do soutěže znovu přihlásí a budeme rádi, když nám se sběrem zase pomůžete.

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof