Informace o návratu do škol a testování žáků od 12. 4. 2021

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče a žáci, od 12. dubna se 1. stupeň vrací k tzv. rotační výuce. Do školy budou chodit vždy určené třídy. Výuka bude probíhat …

Informace o návratu do škol a testování žáků od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

od 12. dubna se 1. stupeň vrací k tzv. rotační výuce. Do školy budou chodit vždy určené třídy. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu.

první týden od 12. 4. a každý další lichý týden budou chodit třídy: 1.A, 2.A, 3.A, 4.B, 5.B

druhý týden od 19. 4. a každý další sudý  týden budou chodit třídy: 1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 5.A

Žáci v den výuky počkají před budovou školy, kde je v určený čas vyzvedne vyučující první hodiny.

7.20 – 1. a 2. ročník 

7.25 – 3. a 4. ročník 

7.30 – 5. ročník 

Přesunou se společně do šaten a do tříd, kde proběhne testování žáků.

Testování

Žáci se budou testovat ve třídách za asistence pracovníka školy testovací sadou Singcelean. Bližší informace, včetně videonávodu, jsou k nalezení na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Testování proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě chybí, otestuje se při nejbližším příchodu do školy. Je-li test žáka v pondělí pozitivní, vyzvednou si jej zákonní zástupci a dále věc řeší s ošetřujícím lékařem. Pokud je pozitivní test některého žáka v jiný den, vyzvedávají si zákonní zástupci všechny děti z celé třídy a dále postupují dle instrukcí, ty jsou také k nalezení na výše uvedeném odkazu.

Výjimky z testování

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Ochranné prostředky

Žáci musí mít po celou dobu správně nasazenou ochranu dýchacích cest. Na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska (např. chirurgická nebo jednorázová rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Obědy jsou žákům přihlášeny na dny, kdy je jejich třída ve škole. Pokud budete odebírat obědy do jídlonosičů v době distanční výuky, musíte si obědy přihlásit, popřípadě odhlásit. Obědy do jídlonosičů se vydávají: 10.30-11.15 a 12.30-13.00.

Družina je v provozu, žáci jsou v ní rozděleni podle tříd.

Těšíme se na vás.

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

ředitel školy

Soubory ke stažení