Informace o provozu školy od 4. ledna

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Od 4. ledna budou z nařízení vlády docházet k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku, kteří se budou vzdělávat podle běžného rozvrhu. Stále …

Informace o provozu školy od 4. ledna

Od 4. ledna budou z nařízení vlády docházet k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku, kteří se budou vzdělávat podle běžného rozvrhu. Stále platí zvýšená hygienická opatření, včetně nošení roušek po celou dobu výuky. Pro tyto děti bude zajištěn také provoz školní družiny.

Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat distančně, dle pokynů svých vyučujících.

Školní jídelna bude stále v provozu, žáci v rámci prezenční výuky budou moci jíst oběd ve školní jídelně (oběd mají automaticky přihlášen), žáci na distanční výuce mohou oběd dostat pouze do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.15 (obědy mají automaticky odhlášeny, v případě zájmu je nutno si obědy přihlásit). Cizí strávníci si mohou oběd také vyzvednout do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.15.

Pro žáky navštěvující odloučené pracoviště v ZŠ Pohledec platí, že na prezenční výuku budou docházet všechny ročníky, tzn. 1. – 4. třída. 

Tento režim zatím platí do 10.1. O dalších opatřeních vlády budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Přeji vše nejlepší do nového roku, hodně sil, trpělivosti a vytrvalosti nám všem v této nelehké době.

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

ředitel školy