Zajištění péče pro děti do 10 let. Informace pro rodiče-zdravotníky a jiných vybraných profesí

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Naše škola zajišťuje péči o děti ve věku do 10 let včetně, jejichž rodiče jsou zaměstnáni ve vládou určených profesích. Provoz je zajištěn v pracovní …

Zajištění péče pro děti do 10 let. Informace pro rodiče-zdravotníky a jiných vybraných profesí

Naše škola zajišťuje péči o děti ve věku do 10 let včetně, jejichž rodiče jsou zaměstnáni ve vládou určených profesích. Provoz je zajištěn v pracovní dny v maximálním rozsahu od 6.00 do 16.00. Pro žáky jsou zajištěny obědy ve školní jídelně.

K přijetí dítěte je nutné podat přihlášku. Vyplněnou přihlášku zašlete v elektronické formě na zalesakova@zs2nmnm.cz v co možná největším předstihu před nástupem dítěte, prosíme zejména o jasné uvedení doby pobytu pro první den přítomnosti dítěte v naší škole a telefonický kontakt na zákonného zástupce dítěte. Taktéž uveďte email rodiče, zda bude dítě odebírat ve škole obědy, na jakou školu a do jaké třídy dítě běžně chodí.

Přihlášku je nutné následně doručit do kanceláře školy i v tištěné formě s originálním podpisem zákonného zástupce a potvrzením zaměstnavatele.

V případě dotazů volejte na číslo 566 598 600.

Kontakt na družinu: horvatova@zs2nmnm.cz, 602 501 628

Co s sebou:

  • Učebnice a pracovní sešity na všechny předměty – během prvních dnů doladíme program tak, aby děti nemusely nosit pořád všechno.
  • Odkaz nebo vytisknuté instrukce k distanční výuce od třídní učitelky.
  • Vlastní knihu, kterou mají děti rozečtenou, a nebo nějakou, kterou začnou číst.
  • Přezůvky – pokud Vaše dítě není žákem naší školy.
  • Svačinu – pokud bude Vaše dítě odcházet nejdříve ve 14 hodin, přibalte ještě menší svačinu na odpoledne.
  • Pití.
  • Oblečení na ven, případně i nějaké náhradní oblečení, ponožky, tričko…
  • Rouška – do aktovky aspoň jednu náhradní.

Organizace dopoledne bude podobná jako během vyučování, střídají se vyučovací hodiny a přestávky. Děti do školy přiveďte tak, aby stihly zvonění v 7:40. S dětmi budeme nejen plnit úkoly distanční výuky, ale pokusíme se jim také připravit zajímavý program na odpoledne. Když to počasí aspoň trochu dovolí, rádi bychom s nimi vyrazili na pěší výlet. O každé změně či novince Vás budeme včas informovat. Chtěli bychom stále trávit hodinku venku, a to od 13 do 14 hodin. V této době bychom šli na nějaké dětské hřiště v okolí.

Telefonický kontakt na vychovatelku do třídy je 566 598 672. Používejte ho jen v nutných případech, děti si vyzvedávejte osobně. Pokud bude Vaše dítě odcházet ze školy samo, předejte ráno vychovatelce písemně „omluvenku“.

Soubory ke stažení