Konzultační hodiny učitelů

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče a žáci, v tuto chvíli stále nevíme, jak dlouho ještě potrvá distanční výuka, a pololetí se kvapem blíží. Pokud potřebujete informace o klasifikaci …

Konzultační hodiny učitelů

Vážení rodiče a žáci,

v tuto chvíli stále nevíme, jak dlouho ještě potrvá distanční výuka, a pololetí se kvapem blíží. Pokud potřebujete informace o klasifikaci nebo poradit s konkrétním předmětem, můžete se přímo obrátit na vyučujícího.

V přiloženém souboru zveřejňujeme rozpis distančních konzultačních hodin pedagogů naší školy. Ty budou probíhat po vzájemné předchozí domluvě žáka, případně rodičů, s pedagogem. Domluva s dostatečným předstihem přes e-mail je důležitá proto, aby si obě strany dohodly způsob, jakým se spojí (například Meet, Teams, Skype, telefon), a aby se předešlo kolizi více zájemců o konzultaci ve stejný čas.

Kontakty na pedagogy jsou zde nebo použijte kontakt od vyučujícího.

Přeji Vám i nám učitelům pevné nervy a trpělivost v této nelehké době.

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

ředitel školy

Soubory ke stažení