Nejkulaťoulinkatější Vánoce

Kateřina Horváthová  Sdílet článek na nebo

V úterý 13. prosince jsme ve školní družině přivítaly nejen děti, ale přišli nás navštívit i rodiče. Paní vychovatelky připravily „vykutálené“ odpoledne plné tvoření, písní …

Nejkulaťoulinkatější Vánoce

V úterý 13. prosince jsme ve školní družině přivítaly nejen děti, ale přišli nás navštívit i rodiče. Paní vychovatelky připravily „vykutálené“ odpoledne plné tvoření, písní a kulatých dárků. 

     Po krátkém přivítání se děti i s rodiči rozešly do jednotlivých tříd, kde se pustily do vyrábění svícnů a ozdob a zdobení perníčků. Při tom všem si všichni návštěvníci popovídali, ochutnali vánoční punč a prohlédli si, co je v družině nového. Za hodinku byly už všechny děti s vyráběním hotové, a tak jsme se mohli sejít v herně. Za zvuků kytar a spousty rytmických nástrojů jsme si zazpívali několik známých koled, na konec děti rodičům zazpívaly písničku Vánoční přání, kterou celý předešlý týden pilně nacvičovaly. Mezitím se pod stromečkem nashromáždilo spoustu taštiček a balíčků s kulatými dárky, které nemohly pod stromečkem zůstat nerozbalené. To bylo jásotu a divení nad množstvím a různorodostí míčů, míčků a míčíčků…

     Děkujeme všem, kteří si přišli tento podvečer užít s námi. Také děkujeme všem, kteří naše děti obdarovali a těšíme se na další setkání.  

KRÁSNÉ VÁNOCE A MNOHO ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU PŘEJÍ VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY.