Nové nařízení k ochraně dýchacích cest

Tomáš Augustyn  Sdílet článek na nebo

Informujeme, že dle nových pokynů MŠMT dochází s účinností od 25.2.2021 k úpravě nařízení ohledně ochrany dýchacích cest, které se vztahuje i na všechny žáky.   …

Informujeme, že dle nových pokynů MŠMT dochází s účinností od 25.2.2021 k úpravě nařízení ohledně ochrany dýchacích cest, které se vztahuje i na všechny žáky.

 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.