Opatření ve stavu nouze po zákazu výuky

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Důležité informace k organizaci školy: Školní jídelny poskytující stravování žákům a studentům ZŠ a SŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování žákům a studentům, …

Opatření ve stavu nouze po zákazu výuky

Důležité informace k organizaci školy:

Školní jídelny poskytující stravování žákům a studentům ZŠ a SŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování žákům a studentům, obědy budou všem automaticky odhlášené. Na jiné činnosti školní jídelny nemá toto opatření přímý vliv.

Výdej obědů od 11.00 do 12.00 hod.

Organizace zápisu do první třídy základní školy prozatím zůstávají v původním termínu. O případných změnách vás budeme informovat.

Žádost o ošetřovné člena rodiny
Pokud zůstáváte doma se svým dítětem mladším deseti let, máte nárok na dávku – „Ošetřování člena rodiny“ při uzavření školy. Škola vám potvrdí část A příslušného tiskopisu, zbývající části si doplníte jako žadatelé o dávku a předáte vašemu zaměstnavateli. V případech, kdy aktuálně probíhají jarní prázdniny (okres Žďár nad Sázavou), začíná běh podpůrčí doby až ode dne, kdy měla být škola po prázdninách otevřena – v našem případě od 16. března 2020.

Pokud potřebujete OČR potvrdit elektronicky, napište žádost o potvrzení na e-mail: zalesakova@zs2nmnm.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte a datum zahájení ošetřovného (pokud je jiné než 16. 3. 2020). Tiskopis vyplníme a s elektronickým podpisem vám pošleme na e-mail zpět.

Pokud potřebujete originál (papírovou verzi) nebo jen nechcete osobní údaje posílat e-mailem, budeme potvrzení vydávat v pondělí 16. března od 8.00 do 15.00 hodin v sekretariátu školy, dále pak po individuální domluvě termínu – tel. 566 598 600, e-mail: zalesakova@zs2nmnm.cz

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ můžete získat:

– ve formátu pdf tiskopis_osetrovne_skola
– ve formátu doc (MS Word) tiskopis_osetrovne_skola

Podrobnější informace o karanténě a ošetřovném při péči o dítě získáte na stránkách České správy sociálního zabezpečení ZDE.

Podklady pro domácí přípravu

Po skončení jarních prázdnin se sejde pedagogický sbor a rozhodneme, jakou formou budeme žákům poskytovat obsah učiva (studijní úkoly apod.), které budou žáci plnit v období, kdy bude škola zavřená.

Sledujte pravidelně webové stránky školy, o všech případných změnách vás budeme informovat.

Tělocvična

Tělocvična je do odvolání uzavřena.

Mgr. Jan Krakovič, ředitel školy