Organizace výuky od 12. 10. 2020

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Dne 8. října bylo rozhodnuto o nových opatřeních, která významnou měrou zasahují do organizace školního vyučování. Informujeme proto o tom, jak bude v návaznosti na …

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Dne 8. října bylo rozhodnuto o nových opatřeních, která významnou měrou zasahují do organizace školního vyučování. Informujeme proto o tom, jak bude v návaznosti na nová opatření organizována výuka v nejbližších týdnech.

V týdnu 26. – 30. října je rozhodnutím MŠMT nařízeno volno a podzimní prázdniny.

I. stupeň

  • v hudební výchově se nesmí zpívat
  • tělesná výchova se může konat pouze ve venkovních prostorách

II. stupeň

– v týdnu 12. – 16. října:                6. a 7. ročník má běžnou výuku ve škole, 8. a 9. ročník distanční vzdělávání

– v týdnu 19. – 23. října:               8. a 9. ročník má běžnou výuku ve škole, 6. a 7. ročník distanční vzdělávání

– rozvrh žákům zůstává nezměněn, tělesná výchova bude probíhat formou pobytu venku (kondiční vycházky)

– žákům na distanční výuce budou odhlášeny obědy, pokud budou žáci oběd chtít, musí se přihlásit a odebrat jej mohou pouze do jídlonosiče

Školní sportovní klub

– činnost do konce října pozastavena

Družina

– funguje v běžném režimu

Další informace poskytnou třídní učitelé.

Platnost těchto opatření je zatím do konce měsíce. Upozorňujeme, že vše se může rozhodnutím vyšších orgánů průběžně měnit, o případných změnách budeme vždy okamžitě informovat.

Zadání úkolů distanční výuky jsou koncipována se snahou, aby vše byly děti schopny zvládat samostatně, bez nutné účasti rodičů. Rodiče prosíme zejména o nastavení režimu a kontroly. Věřím, že další náročné období společným úsilím překonáme a situace se brzy vrátí k normálu.

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

ředitel školy

Soubory ke stažení