Organizace výuky od 17.5.2021

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče a děti, od pondělí 17. 5. dochází opět k úpravám organizace výuky. Nastupuje celý první stupeň. Druhý stupeň pokračuje v rotaci, takže jde …

Organizace výuky od 17.5.2021

Vážení rodiče a děti,

od pondělí 17. 5. dochází opět k úpravám organizace výuky.

  1. Nastupuje celý první stupeň. Druhý stupeň pokračuje v rotaci, takže jde druhá skupina tříd. Homogenita stále platí, tělesná výchova stále jen venku (bez roušek).
  2. Družina funguje v běžném režimu, tzn. bez homogenity. Samozřejmostí je ochrana dýchacích cest, zejména uvnitř budov. Péče o děti IZS končí.
  3. Školní klub může opět začít fungovat, homogenita pro něj stejně jako pro družinu neplatí.
  4. Stále se musí používat ochrana dýchacích cest, pouze venku při rozestupech 2 m od ostatních osob být nemusí.

Příchod žáků do školy bude pokračovat jako doposud, učitelé je vyzvedávají před školou, časy budou následující (jen pro příští týden):

7.20 – 1.A, 2.A, 3.B, 5.A

7.25 – 3.A, 4.A, 5.B

7.30 – 1.B, 2.B, 4.B, 6.A

7.35 – 7. B, 8. ročník

7.40 – 9. ročník (zadním vchodem)

Předpokladem je, že od 24. května nastoupí všechny děti bez rotace a bez homogenity, uvidíme, zda se už potkáme ve škole všichni.

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

ředitel školy

 
Dotazník