Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Od 30. 11. 2020 bude výuka v naší škole probíhat následovně. První stupeň se bude učit prezenčně ve všech ročnících. Děti budou čekat venku na vyučující …

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 bude výuka v naší škole probíhat následovně.

První stupeň se bude učit prezenčně ve všech ročnících. Děti budou čekat venku na vyučující před hlavním vchodem.

Aby se zamezilo promíchání tříd v šatnách, budou třídy do šaten odváděny vyučujícími ve dvou skupinách – A a B.

Třídy prvního stupně s označením A, tzn. 1. A – 5. A, budou odcházet do šaten v doprovodu vyučujícího v 7.20.

Třídy prvního stupně s označením B, tzn. 1. B – 5. B, budou odcházet do šaten v doprovodu vyučujícího v 7.30.

Prosíme, aby rodiče vodili své děti do školy v uvedený čas, aby se netvořily před školou velké skupiny.

Druhý stupeň

Žáci 6. až 8. ročníku se budou střídat prezenčně v lichých a sudých týdnech.

V týdnu od 30. 11. bude začínat skupina tříd 6. A, 7. A, 7. B, 7. C.

V dalším týdnu od 7. 12. bude následovat druhá skupina 6. B, 8. A, 8. B, 8. C.

Žáci budou čekat venku na vyučující před hlavním vchodem. Do šaten budou odváděni vyučujícími v 7. 25.

9. ročník má prezenční výuku každý týden.

Žáci budou čekat venku na vyučující u zadního vchodu. Do šaten budou odváděni vyučujícími v 7.35!

Dále prosím sledujte web školy.

Vedení školy