Oznámení o navýšení úplaty za školní družinu

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Vedení školy oznamuje, že z důvodu navýšení provozních nákladů (se souhlasem zřizovatele, dle zákona č. 561/2004 sb., §123 Školského zákona, v platném znění) navyšujeme od …

Vedení školy oznamuje, že z důvodu navýšení provozních nákladů (se souhlasem zřizovatele, dle zákona č. 561/2004 sb., §123 Školského zákona, v platném znění) navyšujeme od 1. 1. 2020 úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na 150,- Kč za měsíc.