Plošné testování žáků ve školách od 22. 11. 2021

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se situaci rozhodla vláda o povinném testování žáků ve školách. Testovat se bude na začátku vyučování ve třídách antigenním testem, prozatím …

Plošné testování žáků ve školách od 22. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se situaci rozhodla vláda o povinném testování žáků ve školách.

Testovat se bude na začátku vyučování ve třídách antigenním testem, prozatím dvakrát, vždy v pondělí, a to 22. 11.  a  29. 11. 2021.

Testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo u nich neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Tuto skutečnost musí písemně doložit.

Testy žákům poskytne škola. Testovat se budou samovýtěrem z nosu, jedná se o  testy značky Genrui nebo Hangzhou Sejoy (SARS-CoV-2 Antigen Test Kit – Colloidal Gold, Rapid Test). Pokud chtějí použít jiný test, mohou si ho přinést s sebou, ten však musí být uveden na seznamu povolených testů a dítě musí zvládnout otestovat se samostatně.

Pokud se  žák odmítne testovat, může se nadále účastnit výuky, ale musí po celou dobu používat předepsanou ochranu dýchacích cest.

Stále platí, že žáci do školy přicházejí samostatně, ve společných prostorách (např. chodby a šatny) jsou povinni používat předepsanou ochranu dýchacích cest.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, budete o tom informováni,  Vaše dítě opustí třídu a následně školu.

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

ředitel školy