Poděkování ředitele školy

Věra Burešová  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče a žáci, většina z Vás nejspíše již ví, že v měsíci květnu proběhl konkurz na ředitele naší školy. Na základě rozhodnutí Rady města …

Poděkování ředitele školy

Vážení rodiče a žáci,

většina z Vás nejspíše již ví, že v měsíci květnu proběhl konkurz na ředitele naší školy. Na základě rozhodnutí Rady města byl do funkce ředitele školy od 1. srpna 2020 jmenován Mgr. Tomáš Augustýn, současný ředitel ZŠ v Novém Veselí.

Jako odstupující ředitel bych chtěl na tomto místě poděkovat všem za spolupráci i za podporu, které se mi z Vaší strany během 10 let mého působení na této škole dostávalo.

Velmi si cením přízně, které se naše škola těší, a doufám, že dobré vztahy mezi ZŠ, žáky, rodiči i širokou veřejností budou i nadále zachovány.

Jan Krakovič