Předškoláci v Pohledci

Šárka Roháčková  Sdílet článek na nebo

Předškoláčci z MŠ Pohledec jsou už v naší škole téměř jako doma. V tomto školním roce jsme si totiž naplánovali několik společných setkání, při kterých procvičujeme znalosti a …

Předškoláci v Pohledci

Předškoláčci z MŠ Pohledec jsou už v naší škole téměř jako doma. V tomto školním roce jsme si totiž naplánovali několik společných setkání, při kterých procvičujeme znalosti a dovednosti, které budoucí školáci potřebují.

První setkání proběhlo 15. listopadu. Prvňáčci předškolákům ukázali, jak už umí číst i psát, a byli pasováni na malé čtenáře. Druhá třída si připravila dramatizaci pohádky O nezvedených kůzlátkách. Poté si předškoláci za pomoci školáků vyrobili obrázek s počátečním písmenem svého jména a zahráli si hru, při které měli své písmeno najít. Všichni budoucí školáci to zvládli výborně.

Druhá návštěva proběhla 18. ledna. Naším hlavním tématem byly barvy, roční období, oblečení a orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za). Pomocí her a písní jsme zábavnou formou splnili cíl hodiny. Předškoláci byli moc nadšení, že mohou sedět v lavici, plnit úkoly a držet správně tužku jako školáci. Už nyní se těšíme na další společné hodiny, které plánujeme na každý měsíc až do konce školního roku.

Pozvolna se blíží dubnový termín zápisu dětí do 1. třídy, proto Vás srdečně zveme na  Den otevřených dveří ZŠ Pohledec, který bude probíhat ve středu 30. ledna 2019. Budete si moci nejen prohlédnout prostory a vybavení školy, ale také se přímo zúčastnit výuky v těchto hodinách:

8:55 – 9:40  matematika/český jazyk  1. – 3. ročník  Mgr. Marie Sáblíková 
10:00 – 10:45  český jazyk  1. – 3.  ročník  Mgr. Marie Sáblíková 
10:55 – 11:40  matematika  3. – 5.  ročník  Mgr. Šárka Roháčková 

V příštím školním roce bude žáky 1. a 2. ročníku vyučovat paní učitelka Mgr. Marie Sáblíková.

 

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče také rádi uvítáme při „Zápisu nanečisto“, který proběhne ve čtvrtek 14. 3. 2019 v 15:30.