Program primární prevence – Zdravá třída

1.B  Sdílet článek na nebo

V úterý 29. listopadu proběhl v naší třídě program primární prevence Zdravá třída, který si pro nás připravily lektorky ze společnosti Portimo.

Program primární prevence – Zdravá třída

Program byl zaměřen především na zdravé klima ve třídě, na vzájemnou spolupráci, společnou tvorbu, komunikaci v malých skupinkách. Na konci programu jsme společně zhodnotili všechny aktivity a získané dovednosti budeme dále rozvíjet při dalším vyučování.