Dalton

Dalton na naší škole

„Věřím jediné osvědčené cestě, vytvořit atraktivní školu na základě výchovy a hry …“ Helena Parkhurstová

Více o projektu naleznete v aktualitách projektu

DALTON

dalton_cz_coNaše škola je od roku 1994 členem Asociace českých daltonských škol. V Daltonu jsou zapojeny i zahraniční školy – Rakousko, Německo, Holandsko, Polsko, Slovensko, Velká Británie, USA, atd.
Od roku 2008 jsme držiteli certifikátu „Česká daltonská škola – 1. stupeň“.

Daltonský plán jsme zařadili do výuky proto, že otázka proměny smýšlení vyučujícího je stále aktuální. Daltonský plán může nabídnout odpověď na současné společenské, pedagogické a didaktické problémy. Daltonský plán klade důraz na způsob vyučování, ale také na práci jednotlivých učitelů. Uspořádání je zcela odlišné, didaktika vyžaduje celkovou změnu myšlení, jiný bude i vztah k žákům.

Dovolte, abychom citovali Seneku: „Nikoliv, že je to těžké, se k tomu neodvažujeme, ale protože se k tomu neodvažujeme, je to těžké.“
Pokud máte odvahu změnit dosavadní postupy ve své práci, nabízíme Vám hospitaci v našich daltonských blocích, účast na semináři na téma – „Dalton krok za krokem“ i potřebné materiály. Studentům pak umožníme provádět na naší škole praxe a bližší seznámení s alternativním vzděláváním.

pict5169

Naše škola Vám nabízí v oblasti alternativního vzdělávání, jmenovitě Daltonu:
* přednášky
* proškolení
* prezentaci

Přednášku: „Dalton krok za krokem“ lze uskutečnit dle vašeho zájmu na ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860. Nabízíme možnost hospitace přímo v daltonských blocích školy.

kontakt:
koordinátorka Mgr. L. Kachlíková
ladislava.kachlikova@zs2.nmnm.cz
telefon – škola 566 598 600

Poznámka:
Přednáškovou činnost můžeme realizovat, neboť jsme držiteli certifikátu „Daltonská škola“. Naši lektoři vystupovali již na semináři v Brně, Husova 17, kde je centrum Daltonu v ČR.

Více o projektu naleznete v aktualitách projektu