II. základní škola

O programu Ekoškola

logo_ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání.
Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly. Při své práci se řídí metodikou 7 kroků.

 

Více o projektu naleznete v aktualitách projektu

Témata Ekoškoly

 • Prostředí
 • Voda
 • Odpady
 • Energie

7 kroků Ekoškoly

 • Ekotým
 • Analýza ekologického stavu školy
 • Plán činností
 • Monitorování a vyhodnocování
 • Enviromentální výchova ve výuce
 • Informování a spolupráce
 • Ekokodex

Ekokodex

 • třídíme odpad
 • neodhazujeme odpadky
 • šetříme energií
 • neničíme majetek
 • šetříme vodou
 • správně větráme
 • používáme šmíráky
 • sbíráme pomerančovou a citronovou kůru
 • jsme zapojeni do programu Recyklohraní
 • třídíme hliník
 • sbíráme víčka od PET lahví
 • chováme se slušně
 • pomáháme přírodě
 • staráme se o květiny
 • staráme se o zvířata
Program v České republice koordinuje sdružení Tereza. Do projektu je zapojeno 38 zemí světa. Naše škola se aktivně zapojila ve školním roce 2008/2009. Výsledkem práce je udělení mezinárodního certifikátu, při kterém škola získá prestižní ocenění – titul Ekoškola. Naší škole se podařilo titul získat v roce 2011. V roce 2013 jsme titul obhájili a v letošním roce 2015 se nám povedla 2. obhajoba!
Projekt Ekoškola je určen pro celou školu – žáky, učitele, vedení školy, zaměstnance školy, rodiče a veřejnost.

Ekotým

foto_ekotymu
Ekotým je vytvořen za účelem řešení ekologických problémů v budově školy a jejího okolí. Jedná se o jakousi ekologickou radu, která hodnotí a připravuje jednotlivé ekologické akce, které jsou ve škole realizovány.
Vycházíme z toho, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, je třeba se snažit o změnu v jednání

Více o projektu naleznete v aktualitách projektu

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof