Recyklohraní

Je školní projekt, který spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů.
Šíří osvětu a současně vytváří nová místa zpětného odběru elektrozařízení a baterií ve školských zařízeních. Za splněné úkoly získávají školy body, které mohou vyměnit ve speciálním internetovém obchodě za odměny.
 
Naše škola se do projektu zapojila v roce 2008. Za získané body jsme již nakoupili DVD přehrávač, sady kvarteta ryby- plazi- ptáci –savci, plastelínové sady a voskovky.
 
Více o projektu naleznete v aktualitách projektu