Spolupráce s penzionem

Vyspělost státu se prý pozná podle toho, jak je schopen postarat se o své seniory. Tito lidé však v současné společnosti místo úcty a respektu sklízejí ústrky, cítí se zbyteční, stávají se snadnými oběťmi vypočítavých jedinců.
Už malé děti by měly považovat za samozřejmé, že stáří si zaslouží respekt i radost ze života. Naše škola se chce připojit k tomuto výchovnému působení a umožnit dětem, aby se seznámily se světem seniorů. Na základě diskusí a zkušeností z předcházejících let byla podepsána dohoda mezi naší školou a vedením penzionu o vzájemné spolupráci. Pěvecká a recitační vystoupení, která žáci připravovali již dříve, obohatí „dílny“, obyvatelé penzionu se jich aktivně zúčastní.
Popřejme si, aby společně strávené chvíle přinesly hodně radosti dětem i seniorům.

 

Kr_dohoda2_0

  

Aktuální informace o projektu naleznete v rubrice projekty školy.