Provoz školy pro děti zaměstnanců vybraných složek

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Provoz ZŚ Nové Město Na Moravě, Leandra Čecha 860 v době krizového opatření  V souvislosti s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 …

Provoz ZŚ Nové Město Na Moravě, Leandra Čecha 860 v době krizového opatření 

V souvislosti s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření je naše základní škola ve stavu pracovní pohotovosti pro potřebu zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných složek, viz usnesení vlády:

– bezpečnostních sborů
– obecní policie
– poskytovatelů zdravotních služeb
– poskytovatelů sociálních služeb
– orgánů ochrany veřejného zdraví
– příslušníků ozbrojených sil
– pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy zajišťující tuto nezbytnou péči

V této souvislosti spolupracujeme s mateřskou školou v NMnM, a to s možnosti zajištění nezbytné péče pro děti ze základní školy, které mají sourozence v mateřské škole. Na žádost zákonných zástupců zajistíme tuto nezbytnou péči o děti – sourozence společně v mateřské škole.

Celý tým našich zaměstnanců je v pohotovosti připraven a věříme, že společně zvládneme tuto nelehkou situaci.

Mgr. Jan Krakovič

ředitel školy

Soubory ke stažení