Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku Základní …

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okr. Žďár nad Sázavou pod přiděleným registračním číslem.

přijatí žáci 2020