Stravování ve ŠJ po uzavření škol

Věra Burešová  Sdílet článek na nebo

Školní stravování Všechny děti mají automaticky odhlášené obědy. Na zvýhodněnou cenu stravování má účastník školního stravování nárok pouze tehdy, pokud je přítomen ve škole. Vyhláška …

Stravování ve ŠJ po uzavření škol

Školní stravování

Všechny děti mají automaticky odhlášené obědy.

Na zvýhodněnou cenu stravování má účastník školního stravování nárok pouze tehdy, pokud je přítomen ve škole. Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9

Cizí strávníci a zaměstnanci

ŠJ bude i nadále vařit pro cizí strávníky a pro zaměstnance školy v jejich přítomnosti na pracovišti. Nahlášené obědy jim zůstávají přihlášené. Pokud nemají o obědy zájem, musí si je sami odhlásit.

Vařit se bude pouze jeden oběd.

Výdej obědů v době od 11.00 do 12.00 hod.