Studenti UK na zkušené

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Dne 8. dubna 2016 navštívili naši školu tři studenti Karlovy univerzity. V rámci studia měli za úkol se seznámit s alternativními metodami výuky. Jsme velice …

Studenti UK na zkušené

Dne 8. dubna 2016 navštívili naši školu tři studenti Karlovy univerzity. V rámci studia měli za úkol se seznámit s alternativními metodami výuky. Jsme velice rádi, že je oslovil právě Dalton, který je součástí výuky na naší škole.

Hospitovali v 5. A u p. uč. Mgr. Ladislavy Kachlíkové. Studenti byli mile překvapeni, jak si žáci poradili s prací podle daltonského plánu, v kruhu, s prací ve skupinách. Zejména ocenili samostatnost žáků při řešení zadaných úkolů. Schopnost spolupráce a vzájemné pomoci.

Společně s vyučující se shodli na tom, že právě tyto dovednosti, které si žáci osvojují v rámci práce podle daltonského plánu, využijí při dalším studiu.