II. základní škola

Úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) – únor 2021

/ Kateřina Horváthová

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně před COVID -19 došlo k přerušení činnosti školní družiny a ředitel školy stanovil úplatu za předškolní …

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně před COVID -19 došlo k přerušení činnosti školní družiny a ředitel školy stanovil úplatu za předškolní vzdělávání takto:

za únor 2021

pro 3. až 5. ročník  0 Kč

pro 1. a 2. ročník v plné výši ( 150 Kč)

Úplatu za ŠD poukazujte na číslo účtu KB: 78-8037810257/0100.

      Osvobození od úplaty je podle platného vnitřního řádu ŠD možné pouze v případě, že součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, klesne pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy, nebo při dlouhodobé (déle než 1 měsíc trvající) absenci dítěte ze závažných (např. zdravotních) důvodů.  O osvobození rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof