II. základní škola

Úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) za leden 2021

/ Kateřina Horváthová

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně před COVID-19 byla činnost školní družiny částečně přerušena a ředitel školy stanovil výši úplaty za zájmové vzdělávání …

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně před COVID-19 byla činnost školní družiny částečně přerušena a ředitel školy stanovil výši úplaty za zájmové vzdělávání za měsíc leden 2021 takto:

pro 3. – 5. ročník         0,-Kč

pro 1. a 2. ročník     150,-Kč

Přeplatek již uhrazené úplaty bude  předmětem vratky a bude vrácen na příslušný bankovní účet.

Osvobození od úplaty je podle platného vnitřního řádu ŠD možné pouze v případě, že součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, klesne pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy, nebo při dlouhodobé (déle než 1 měsíc trvající) absenci dítěte ze závažných (např. zdravotních) důvodů. O osvobození rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof