Volba do Rady školy – zástupci z řad rodičů

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás pozdravit v této nelehké době. Jelikož jen s malými přestávkami děti už bezmála rok nechodí do školy, rozhodla rada Spolku rodičů, že …

Volba do Rady školy – zástupci z řad rodičů

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás pozdravit v této nelehké době. Jelikož jen s malými přestávkami děti už bezmála rok nechodí do školy, rozhodla rada Spolku rodičů, že činnost spolku na rok uspíme, a proto jsme v tomto školním roce 2020/2021 nevybírali členské příspěvky. Pouze jsme zařídili objednávky a zaplacení pracovních sešitů. Do konce roku 2020 TU mohli využít nevyčerpaný příspěvek, 100,- Kč na žáka za šk. rok 2019/2020. Většinou byl použit na pracovní sešity. Nechtěli jsme, aby letošní deváťáci přišli o příspěvek 150,- Kč na mikiny, proto ho také dostali.

Na podzim měla na členské schůzi proběhnout volba do Rady školy, členská schůze se nemohla konat, proto zvláštním opatřením byla volba odložena na jaro roku 2021. I nadále se nemůžeme sejít, tak hledáme cestu jak volbu provést.

  1. Navržení kandidátů
  2. Vybrání kandidátů
  3. Volba člena Rady školy

Jsme u bodu 1. navržení kandidátů. Prosíme Vás, pokud byste sami měli zájem být v Radě školy, nebo víte o nějakém vhodném kandidátovi, napište na e-mail třídnímu učiteli nebo kontaktujte přímo předsedkyni SR Vlastu Zálešákovou na tel. čísle 566 598 600, popřípadě na e-mail zalesakova@zs2nmnm.cz. Nejpozději do 26. 3. 2021.

Rada školy se skládá ze dvou pedagogů, dvou zástupců rodičů a dvou zástupců zřizovatele. Volí se na 3 roky. Rozhoduje o školním řádu, o změnách v ŠVP a schvaluje Výroční zprávu. Dále projednává zásadní věci, které se týkají chodu školy.

Děkuji za Váš čas a budeme se těšit, že se brzy potkáme na nějaké námi pořádané akci. Hlavně doufáme, že se děti potkají ve škole se svými spolužáky a učiteli.

Bližší informace o Spolku rodičů naleznete na stránkách školy. https://zs2.nmnm.cz/spolek-rodicu/

S pozdravem

Vlasta Zálešáková

předsedkyně Spolku rodičů